CONTACT US

Công ty TNHH TM&DV Bình Sơn - Khu dịch vụ Bình Sơn

Địa chỉ : KKT Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại : 02553.622.999

Fax : 02553.622.777

Email : binhsonhotel.vn@gmail.com

Website : http://binhsonhotel.vn

Full Name (*):   Email (*):   Nationality (*):   Phone :
Title (*):   Content (*):  
(Enter information into the places marked *)